Belastingen en Premies

Nederland kent vele soorten belastingen en premies voor ondernemers. Afhankelijk van de rechtsvorm zijn één of meerdere soorten ook op u van toepassing.

Wij verzorgen voor u alle fiscale aangiften:

- omzetbelasting (inclusief intracommunautaire transacties)
- loonheffing, premies volksverzekering en premies SVW
- inkomstenbealsting
- vennootschapsbelasting
- dividendbelasting

Ook kunnen wij mutaties in uw loonadministratie doorgeven aan:

- pensioenfondsen
- bedrijfstakregelingen
- bank
- ziekeverzuimverzekeraars